Általános információk | Curriculum Vitae | Művészi hitvallás | Díjak     | Megrendelés |


84. Képsor
Este belső
Prandtl dolgozószobája
Kármán ott áll, Prandtl professzor előtt, aki vadul olvassa a kéziratot. Felnéz, és nyugodt hangon mondja:
- Igen! Úgy tűnik talált valamit.
- Nos, írja meg nekem, és én majd bemutatom.

Áttünés
Nappal belső
Göttingeni Akadémián
Prandtl a publikum előtt éppen befejezi az előadást. Megtapsolják. A professzor Kármánra mutat. Ő feláll, meghajol. Szerényebben, de őt is megtapsolják.

1911-ben valóban bemutatta a Göttingeni Akadémiának, és jó fogadtatást kapott. Ez tette nevemet nemzetközileg ismertté a repülésügyi körökben.

Egy lelkes kérdező a teremben, emeli karját, hogy szót kapjon.
- Az elmélet szép, de be is tudja bizonyítani kísérletekkel? Ha nem, akkor ez az egész csak mese.

- Mondták sokan, akiknek soha életükben nem volt még egy eredeti ötletük sem. De bebizonyosodott, hogy matematikai elméletem igazolható kísérlettel is.


Áttünés
Éjjel, belső
Előadóterem
Újságírók, fotóriporterek állnak körül egy férfit, aki nagyon szenvedélyesen magyaráz. Mutató ujjával folyton magára mutat, vagy a mellkasát bökdösi. Én, Én, Én!!! ...

Miután mindenki megnyugodott, egy Henri Benard nevű francia professzor bukkant fel és tiltakozott a Kármán-féle örvénysor elnevezés ellen.

- Én már korábban megfigyeltem a jelenséget és korábban készítettem felvételeket az alternáló örvényekről, mint maga Kármán!

Kármán szelíden mosolyog csak, és hallgat.

Igaza volt, és mivel nem kívántam a nevek miatt harcba menni, így szóltam:

Kármán szólásra emelkedik. Mutatóujjával jelzi, hogy fontos bejelenteni valója van - Rendben van, semmi kifogásom az ellen, hogy Londonban "Kármán Vortex Street"-nek nevezzék, Berlinben nevezzék "Karmanische Wirbelstrasse"-nek és Párizsban "Boulevard d'Henri Benard"-nak.

Mindnyájan jót nevetnek, a feszültség feloldódott. Mindenki továbbadja a másiknak a történetet mindenki nevet. Attól kezdve Benard és én jó barátok lettünk.

Az újságírók, már mindkettőjüket körbefogják.

- Professzor úr! Mondják már el végre, hogy mi az örvénysorok fontossága?

Kármán kezdi a válaszadást.

Hát először is, tudományos képet ad nekünk egy mozgó test után keletkező sodor szerkezetéről, Egy testnek az alakellenállását pontosan ki lehet számítani. A mérnökök világosabban megértik, hogy áramvonalazással. miként lehet az ellenállást csökkenteni Ez alapvető a repülőgépek, hajók és természetesen a versenyautók tervezésében. Az örvényelmélet másik hatása hogy sok jelenséget meg lehetett magyarázni, amelyeket addig nem értettek világosan. Például rádióadó tornyok, kémények lengését a szélben.

Kármán egy szépszemű újságírónőt néz ki magának. Szinte csak neki beszél, miközben a lábairól felfelé viszi tekintetét. A nő szemére tapad figyelme.

- A régiek az örvényekben, az ember számára a végveszély jelét látták. "Óvakodj az idegen asszony szemeitől" mondja a Biblia. "Szemei, mint az örvény".


85. Képsor
Az első világháború
Mozi nézőterén ül Kármán az előző képsorban látott újságírónővel. A nő jó egy fejjel magasabb, még ülve is. Szőke, igazi német, ősgermáni asszony típus. A nő lelkesen Kármán szomorúan nézi a korabeli híradót.

Az ellenségeskedések 1914. június 28-án kezdődtek, amikor Ferenc Ferdinánd főherceget, az osztrák trón örökösét, valamint feleségét Szarajevóban meggyilkolták. Egy hónappal később Ausztria hadat üzent Szerbiának és a központi hatalmak Németország, Ausztria-Magyarország, Törökország és Bulgária hadseregei rátámadtak Anglia, Franciaország, Belgium és Oroszország erőire.


85/b Képsor
Éjjel belső
Aacheni sörözőben

Kármán és az újságírónő sört isznak egy boxban. A nő kihúzza magát és öntudatosan ahogy szokás, néhány slukkra kiissza a korsót tartalmát. Kármán csak kortyolgat. A háttérben a helyiek sörgőzös állapotban vitatkoznak.

Tudja, amikor kitört az I. világháború, itt Aachenben kezdtem megérteni a tudomány és a háború közötti szoros összefüggést. Bár sok ember azt hiszi, hogy a tudósok csinálják a háborút, én arra az álláspontra jutottam, hogy inkább a háború szüli a tudósokat.


86. Képsor
Nappal, külső
Egy bejárati ajtó előtt

Levél érkezik. A német postás egy hivatalos levelet ad át Kármámnak. Tódor forgatja a levelet, nézi a pecséteket. Nehezen szánja rá magát, hogy feltépje.

Részvételem a háborúban 1914 őszének egyik reggelén kezdődött. Kaptam egy hivatalos borítékot, amely az Osztrák-Magyar Hadsereg pecsétjével volt ellátva. Az volt benne, hogy jelentkezzem a tüzérségnél katonai szolgálatra.


87. Képsor
Nappal külső, belső
Laktanya belső
Egy tiszt beszédet tart az unatkozó katonák előtt.

A tudomány fontos számunkra. Uraim! Itt komoly tudományos munkát végezhetnek. Számolni kell tudni. Az egyik probléma, melyet ezredünknek meg kellett oldania, annak meghatározása volt, hogy miként lehet eltalálni egy láthatatlan célpontot.

A részleteket nagyon fáradságosan számították ki. Így, amikor kollégáim olyan katonai tevékenységgel foglalatoskodtak, mint a kártyázás, elhúzódtam a sarokba és egy olyan logarlécet vagy számolólécet szerkesztettem, amely segített a tüzér számára a célpont helyzetét és távolságát meghatározni.

A tisztek nézik a különleges logarlécet. Tetszik nekik.

Evvel az izével, tényleg gyorsabban jutunk eredményhez?

Azt nem tudom, de hogy kevesebb munkával, az biztos. A tisztek bólogatnak. A találmányom azt eredményezte, hogy békésebb feladatokat kaptam. Első feladatom különösen békés volt. A hadsereg úgy találta, hogy halláshibám van, ami hátrányos volt a tüzérségnél, ezért áthelyeztek a Csepel-szigetre, a hadseregellátó intézményhez.


88. Képsor
Nappal, belső
Hadseregellátó raktár
Kármán egy óriási barna domb előtt áll. A domb katonai bakancsokból van összehordva. Többed magával, egymás mellé teszi a bakancsokat. Párosítani próbálja őket. A többiektől kicsit távolabb, magányosan.

A munkám nem volt túl bonyolult. Bakancsokat kellett válogatnom, olyanokat, amelyek egymáshoz illeszthetők voltak. Egy kis időbe beletelt, míg megtanultam.

Egy őrmester áll meg a bakancsdomb előtt és űvölti:
- Kármán! Van itt ilyen? Futólépésben hozzám! Letépem a füled, ha nem hallod. Azonnal nálam jelentkezel!

Kármán lassan, kezében két bakanccsal, az őrmester felé indul. Nem siet, észre veszi a kezében maradt bakancsokat. Menet közben egy elegáns mozdulattal egyszerre maga mögé hajítja.

Talán a hadvezetés időközben észrevette, hogy értek valamit a tudományhoz, ezért olyan feladatot adtak, hogy határozzam meg a Budapest védelméhez szükséges tüzérség típusát egy orosz ostrom esetére.


89. Képsor
Nappal, belső
Laktanya kopott falú szoba
A falon egy hatalmas budapesti és egy Magyarország térkép teleszúrva gombostűkkel. Kármán kényelmesen, egy karosszékben ül, és újságokat olvas.

Munkám abból állt, hogy kiszámítottam a lehetséges lőtávolságokat és hogy milyen típusú és kaliberű ágyúkat, hol kell elhelyezni. Minden reggel kb. 9 órakor érkeztem "munkába" és első dolgom az volt, hogy megnézzem az újságokat: közelebb vannak-e az oroszok Budapesthez. Általában nem voltak, így a nap hátralévő részében "lazíthattam".

Elégedett voltam ezzel a beosztásommal, mivel otthon lehettem. Anyám és apám szintén örült, mert legalább egyik fiuk velük volt, két bátyámnak ugyanis a frontra kellett mennie.


90. Képsor
Nappal, belső
Laktanyaparancsnok szobája
A szobában két német tiszt és a magyar parancsnokok. Várnak valamire. Nyíllik az ajtó. belép Kármán. tiszteleg, bokázik, jelentkezik. A parancsnok bemutatja a német tiszteket. Leültetik és nagyon kedvesek hozzá. Cigarettával kínálják, pálinkával, mintha mi se történt volna.

A hadsereg felfedezte, hogy a repüléshez is értek. Ez a felfedezés izgalomba hozta a hadvezetőséget. Elhatározták, hogy összegyűjtik az aeronautikában jártas tudósokat, műszaki szakértőket, hogy segítsenek német repülőgépek fejlesztésében. Nagy nehezen megtudták, hogy az osztrák-magyar hadseregben szolgálok.


91. Képsor
Külső, belső, nappal
Bécsi főhadiszállás épülete
Kármánt követi a kamera. A hosszú folyosók után, végre megérkezik az ezredes szobája. A minisztérium a bécsi főhadiszállásra rendelt, és ott egy ezredes elmondta a németek kérését. Ahogy az ezredes befejezte mondanivalóját Kármán feláll, széttárja karjait és szomorú arcot vágva közli: - Hát, akkor sajnos, át kell költöznöm Berlinbe.

Az osztrák tiszt a fejét rázza, kicsit sandítva mosolyog.

Egyáltalán nem, Herr Kármán. Ha a németek ennyire akarják magát, maga bizonyára elég értékes lehet nekünk is. Úgy döntöttünk, hogy Bécsben fog maradni. Mi is fel fogunk állítani egy repülésügyi osztályt, és ott használni tudjuk magát.

Ez lett a kezdete élethosszig tartó kötődésemnek a repüléshez.


92. Képsor
Demerung, reptéren
Néhány darab Rumpler és Albatross gép áll egymás mellett. Hajnal van. Az emberek álmosan kezdenek dolgozni. Előkészítik a gépeket a repülésre.

Az akkori osztrák-magyar légierő körülbelül ötven gyengén kiképzett emberből és hat darab német gépből állt. Minden héten új feladatunk volt. A repülőgépet arra használták, hogy segítsen kikémlelni az ellenség helyzetét és ellenőrizzék az ellenséges tüzérségi tűz pontosságát.

Kármán repül. A pilóta előtt ül és távcsövön figyeli az ellenséget, majd ceruzával berajzolja a látottakat egy térképre.

Egyik nap az olasz fronton voltam és megfigyeléseket végeztem az olasz légierőről. Máskor a német gépek jellemzőit és viselkedését vizsgáltam.

Kármán pilóta sapkában megy a reptéren. Előtte áll egy huszártiszt, aki nagyon lenézően mosolyog.

- Hát én a lovamat többre becsülőm, minta a repülőt. rossz időben egyáltalán nem használható, Sokba kerül, és egy gép kiszolgálásához túl sok ember kell. Én maradok a lónál.


93. Képsor
Nappal külső
Üres hangár Fischamendben
Tél van, esik a hó, hideg van. Az emberek egy üres léghajó hangárban szerelnek.

1915 telén a hadsereg áthelyezett Fischamendbe, amely egy kis város Bécs közelében, s ahol egy kis repülőtér volt. A hadsereg egy nagy Zeppelin hangárt épített, azonban nem használták. Én azt javasoltam, hogy a hangárt alakítsák át kísérleti laboratóriummá. Kutatásvezetőnek küldtek oda és legalább negyven asszisztenst adtak mellém.


94. Képsor
Nappal, külső
A postás sürgönyt hoz. Kármán egy rutinos mozdulattal feltépi a sürgöny borítékát. Szemében könnyek jelennek meg.

Ebben az új környezetben kaptam a rettenetes hírt: meghalt az apám.


95. Képsor
Nappal, külső
Temető
Sokan kísérik a koporsót. Elől a család, hátrább a rokonok, a barátok. A rabbi és a kántor nem néznek hátra. Régi sírok között vezet az utolsó út, A kántor fájdalmas éneke katartikusan hat mindenkire. Mindenki sír, könnyezik.

Apám elvesztése, az első igazán súlyos csapás az életemben. Az egyetlen vigasz, hogy apám halála közvetlenül egy előadása után, gyorsan és fájdalom nélkül ment végbe, ahogy szerette volna.


96. Képsor
Nappal külső
Üres hangár Fischamendben
Kármán egy szélcsatornát épített. Tucatnyi légcsavar vár vizsgálatra.

A temetés után, amikor Fischamendbe visszatértem, egy nagy szélcsatornát építettem a légcsavarok vizsgálatához. A főhadiszállás elégedett volt, rövidesen megkaptam az osztrák-magyar légierő legtöbb "beteg" és problematikus légcsavarját.